• Toán & tin

  tổng đài nội bộ
  tổng đài chuyển mạch-PBX

  Giải thích VN: ATM và IP. Một trang web có tựa đề “Connecting Your PBX to the Internet”, do Pacific Telephony Design, đặt tại Website của PhoneZone (http://phonezone.com), mô tả một liên kết giữa PBX và Internet như sau: “Một số công ty sản xuất ra các sản phẩm phần mềm và phần cứng cơ bản là đánh lừa PBX trong việc xem Internet như là các đường dây điện thoại bình thường qua đó nó có thể sắp đặt và nhận được các cuộc gọi. Bằng cách đặt các thiết bị này phía trước hệ thống PBX, bạn có thể thiết lập và nhận các cuộc gọi từ Internet với cùng cách thức của một gọi bình thường, thông qua chiếc điện thoại trên bàn làm việc của bạn”.

  Điện tử & viễn thông

  tổng đài nhánh lẻ
  tổng đài nhánh tư nhân

  Kỹ thuật chung

  tổng đài nhánh riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X