• Kỹ thuật chung

    tệp thông tin chương trình

    Giải thích VN: Một tệp tin có sẵn cho các chương trình ứng dụng không-Windows dùng để báo cho Windows biết cách chạy chúng như thế nào. Windows vẫn có thể chạy các trình ứng dụng DOS, ngay cả khi không có tệp PIF.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X