• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    một chất liệu tổng hợp polymethylmethacrylate. Với các tên khác nhau gồm: Lucite, Perspex, và Plexiglass.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X