• Thông dụng

    Danh từ ( .POB)

    (viết tắt) của Post Office Box ( number) (hòm thư bưu điện (số))

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X