• Toán & tin

    bộ ký tự POSIX

    Giải thích VN: Bộ ký tự POSIX cung cấp ngôn ngữ với các ký tự 7 bit (chẳng hạn US English). Xem thêm extended character set (Bộ ký tự mở rộng).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X