• /,pæki'dəmeitəs/

  Thông dụng

  Tính từ
  (động vật học) (thuộc) loài da dày; có da dày
  (nghĩa bóng) mặt dày mày dạn, không biết nhục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X