• /´pæsifi¸keitəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bình định
  Làm yên, làm nguôi
  Hoà giải, đem lại hoà bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X