• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  ghi trang (từ bộ xử lý vào tập dữ liệu trang)
  sự chuyển trang (từ bộ nhớ chính vào bộ nhớ phụ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X