• Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ mô tả trang
  Page Description Language (PDL)
  ngôn ngữ mô tả trang ( PDL)
  page description language-PDL
  ngôn ngữ mô tả trang (PDL)
  Standard Page Description Language (SPDL)
  ngôn ngữ mô tả trang tiêu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X