• /pə'lestrikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác palestric

  Tính từ

  (thuộc) xem palestrician

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X