• /,pæli'ei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm giảm bớt tạm thời, sự làm dịu (đau)
  Sự giảm nhẹ; sự bào chữa (tội lỗi)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X