• Hàng hải

    Giải thích VN: Tên chung chỉ các loại tàu có kích thước lớn nhất có thể đi qua kênh đào Panama

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X