• /´pæntə¸maim/

  Thông dụng

  Danh từ ( .panto)

  Kịch câm; diễn viên kịch câm
  Kịch pantomim (một loại kịch câm thần thoại Anh)

  Động từ

  Ra hiệu kịch câm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X