• /´pærə¸gra:fə/

  Thông dụng

  Cách viết khác paragraphist

  Danh từ
  Người chuyên viết mẫu tin (trên báo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X