• /´pærə¸kait/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng không) diều dù (diều dùng làm dù)
  Diều không đuôi (để tiến hành những nghiên cứu khoa học không trung)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X