• /¸pærə´lipsis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) biện pháp giả vờ quên để nhấn mạnh (đó là không kể đến...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X