• Điện

    rãnh song song

    Giải thích VN: Dạng rãnh thông dụng trong lõi sắt phần ứng của máy điện, rãnh có các cạnh song song.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X