• /¸pærəmæg´netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) thuận từ
  paramagnetic body
  chất thuận từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) thuận từ

  Kỹ thuật chung

  nghịch từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X