• /¸pærə´mægni¸tizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính thuận từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hiện tượng nghịch từ
  tính nghịch từ

  Điện

  hiện tượng thẩm từ

  Điện lạnh

  hiện tượng thuận từ

  Điện

  tính thuận từ

  Giải thích VN: Tập hợp các từ tính của các chất có độ cảm từ dương với x>0. Độ thẩm từ m>1 nhưng rất gần 1. Trong từ trường ngoài, chất thuận từ bị từ hóa tạo ra từ trường cùng phương với từ trường ngoài . Hiện tượng này chủ yếu do sự định hướng của các mômen từ sẵn có của các nguyên tử (phân tử, ion) của chất thuận từ đặt trong từ trường ngoài.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X