• /¸pærə´mætə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải len nhẹ (dệt bằng lông cừu mêrinô và bông hoặc lụa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X