• Điện

    đi-ốt tham số

    Giải thích VN: Loại điốt với điện dung có thể thay đổi bởi điện áp phân cực. Thông thường là điốt biến đổi điện dung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X