• Điện

    đấu nối đảo pha

    Giải thích VN: Moột tầng khuếch đại đẩy-kéo hay nhiều tầng trong đó pha đảo được lấy từ một phần điệp áp ngõ ra của đèn thứ nhất mạch khuếch đại, đưa vào đèn thứ nhất tương tự và đối xứng với đèn thứ nhất kia để toàn bộ làm việc đúng theo nguyên lý khuếch đại đẩy-kéo. Số tầng đảo pha sử dụng phải được giới hạn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X