• Điện tử & viễn thông

  ăng ten ký sinh

  Giải thích VN: Loại anten lưỡng cực không được tiếp sóng, hoạt động như một phần tử dẫn xạ hoặc phản xạ.

  Kỹ thuật chung

  bộ phản xạ tạp
  chấn tử thụ động
  chấn tử tạp
  ăng ten tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X