• Điện

    tổn thất ký sinh

    Giải thích VN: Tổn thất năng lượng ngoài ý muốn ví dụ dòng điện Eddy cảm ứng trong các phần của một máy điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X