• Điện

    thành phần chặn ký sinh

    Giải thích VN: Thành phần làm suy giảm tín hiệu đường hồi tiếp, để ngăn chặn các dao động ký sinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X