• /ˈpɑrtəˌsɪpəl, ˈpɑrtəˌsəpəl ̩/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) phân từ, động tính từ
  past participle
  động tính từ quá khứ
  present participle
  động tính từ hiện tại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X