• /pə´tikjulə¸rizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa đặc thù
  Chủ nghĩa phân lập
  Sự trung thành tuyệt đối (đối với một đảng phái, môn phái)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X