• ['pæskl]

  Thông dụng

  Danh từ

  Paxcan (đơn vị áp suất)

  Danh từ

  Ngôn ngữ lập trình Pascal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X