• /¸pæsi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  (tôn giáo) tính dễ cảm động, tính dễ xúc động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X