• Điện

    điện cực thụ động

    Giải thích VN: Điện cực nối mát, còn gọi là điện cực góp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X