• Thông dụng

  Cách viết khác passiveness

  Danh từ

  Tính bị động, tính thụ động
  Tính tiêu cực

  Chuyên ngành

  Y học

  tâm thần thụ động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X