• /´pa:stiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một trận đòn nhừ tử; thất bại
  give somebody a pasting
  cho ai một trận đòn nhừ tử

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hồ
  keo
  sự bồi giấy
  sự dán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X