• /´pa:θ¸faində/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  1. One that discovers a new course or way, especially through or into unexplored regions. 2. One of a group of paratroopers who land ahead of a main force in order to mark the drop zone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X