• /¸peitri´a:kl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) tộc trưởng; (thuộc) gia trưởng
  Được cai trị hoặc kiểm soát bởi nam giới
  a patriarchal society
  một xã hội gia trưởng (là nam giới)
  (tôn giáo) (thuộc) giáo trưởng
  Già cả; đáng kính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X