• /´peitri¸a:kit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa vị gia trưởng, chức giáo trưởng; nhiệm kỳ của giáo trưởng
  Khu thuộc quyền giáo trưởng; nhà của giáo trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X