• /´pætrə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác patronize

  Ngoại động từ

  Bảo trợ, đỡ đầu
  Đối xử với thái độ kẻ cả, bề trên; hạ cố
  patronizing airs
  vẻ kẻ cả bề trên
  Chiếu cố, lui tới luôn (một cửa hàng) (khách hàng quen)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X