• /´pætən¸ʃɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phòng sáng tạo mẫu (nhà máy)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân xưởng đúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X