• /´pentoud/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) Pentôt, ống năm cực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  pentode, đèn năm cực

  Xây dựng

  đèm 5 cực

  Điện tử & viễn thông

  đèn năm cực

  Giải thích VN: Đèn điện tử có năm bộ phận gồm âm cực, dương cực, lưới khiển, lưới chắn và lưới triệt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X