• Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) pp (ký thay, thay mặt cho)
  (viết tắt) của per procurationem (do sự giúp đỡ, do sự ủy nhiệm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X