• /´pə:fidi/

  Thông dụng

  Cách viết khác perfidiousness

  Danh từ

  Sự phản bội, sự bội bạc, xảo trá; trường hợp phản bội
  Tính phản bội, tính bội bạc, xảo trá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bội bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X