• Xây dựng

  đường thẩm thấu

  Điện

  đường cong từ thẩm
  đường từ thẩm

  Giải thích VN: Đường cong trên đồ thị biểu diễn mật độ hoặc số các đường từ lực sinh ra bởi một chất và một từ lực.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X