• /´pə:miəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) độ dẫn từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thẩm độ

  Xây dựng

  thấm độ

  Điện lạnh

  khả năng thẩm thấu

  Điện

  tính dẫn từ

  Điện lạnh

  từ dẫn

  Kỹ thuật chung

  độ dẫn từ
  độ truyền dẫn
  độ từ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X