• Điện

    thẩm độ

    Giải thích VN: Khả năng của một chất có thể tải các đường từ lực, tính bằng nghịch đảo của các từ trở.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X