• /´pə:miən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (đùa cợt) (thuộc) hệ pecmi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hệ Điat
  hệ Pecmi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X