• Điện

    PbO2

    Giải thích VN: Hợp chất chì dùng trong dương cực của bình acqui.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X