• /¸pə:pə´treiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự phạm tội; sự gây ra
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự trình bày, sự biểu diễn tồi, sự thực hiện tồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X