• Môi trường

    Thuốc trừ sâu tồn lưu
    Là những thuốc trừ sâu không phá vỡ cấu trúc hoá học hay phá vỡ rất chậm và lưu lại trong môi trường sau mùa trồng trọt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X