• Điện lạnh

    dòng siêu chảy tồn lưu (trong đường khép kín)
    dòng siêu dẫn tồn lưu (ở chất hoặc mạch siêu dẫn)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X