• /´pə:sə¸neitə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người đóng vai (kịch...)
  Kẻ giả danh, kẻ mạo làm người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X