• /´pə:viəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dễ thấm qua, tính dễ xâm nhập
  Tính dễ tiếp thu (lẽ phải, tư tưởng mới...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính dễ thấm nước

  Kỹ thuật chung

  độ thấm
  độ thấm qua
  độ xốp
  tính thấm nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X